"Epidemija" kidanja ukrštenih ligamenata: Sportisti, čuvajte zdravlje

Jedna od najgorih, ali i najčešćih povreda kod sportista jeste povreda prednjih ukrštenih ligamenata. 

Mnogima je kidanje prednjih ukrštenih ligamenata završila karijere, a baš zbog toga problema, mnogima karijere nisu ni počele, ali bile su pojektovane.

Nova studija američkih doktora pokazala je rizik preuranjenog povratka sportu kod ovog tipa povrede. Takođe, jedna od najvećih pogrešaka sportista na našem području uzrokovana pogrešnim savjetima, pritiscima iz klubova…

Kod mladih sportista koji su bili podvrgnuti rekonstrukciji prednjeg ukrštenog ligamenta, mlađi sportisti u vrijeme “primarnog ACLR” i raniji povratak sportu bili su značajno povezani sa povećanom stopom sekundarnih povreda ligamenata koljena, prema novoj studiji predstavljenoj na godišnjem sastanku Američke akademije ortopedskih hirurga 2024. godine.

Studija, “Prediktori ponovne povrede prednjeg ukrštenog ligamenta i povratak sportu kod adolescenata sportaša“, otkrila je da kada se dob kod prve povrede ligamenta poveća za godinu dana, stopa sekundarne povrede ACL-a smanjuje se za 29%, dok jednomjesečno “kašnjenje” u oporavku smanjuje stopu sekundarne povrede ACL-a za 17%.

Mnogi od sportista su se vraćali na reviziju ili nakon što su imali retear ili kontralateralni kidanje ACL-a, tako da je važno naglasiti trendove koji stoje iza rizika od ponovne povrede ACL-a. Konkretno, varijable koje su povezane s većim rizikom o podnošenju ovih povreda i šta možemo učiniti sa stanovišta edukacije pacijenata kako bismo odgovorili na te varijable” – rekao je Bargavi Mahešver, jedan od vodećih ortopedskih hirurga u SAD-u kada su u pitanju sportske povrede.

Povrede prednjih ukrštenih ligamenata kod tinejdžera sportista rastu uglavnom zbog porasta broja mlađih sportista koji se bave takmičarskim sportovima u ranijoj dobi. Na primjer, postoji značajan problem povezan sa pucanjem ACL-a, što može dovesti do problema mentalnog zdravlja, 10 puta je veća vjerovatnoća da će razviti rani artritis, a postoji 25-35% povećan rizik od sekundarnog pucanja ACL-a. Pored toga, do 14% adolescenata koji se podvrgnu operaciji ukrštenih ligamenata, više se ne vraćaju sportu.

Istraživači su nastojali da identifikuju “epidemiološke” trendove povreda ligamenata i učestalosti ponavljanja kod srednjoškolskih sportista, i da odrede varijable vezane za drugu povredu ligamenata kod istog sportiste. Koristeći bazu podataka iz jedne ustanove, tim je pregledao podatke za sve pacijente mlađe od 18 godina koji su podvrgnuti primarnom ACLR-u od 2015.-2020. Pacijenti su bili kvalifikovani ako su imali 13-18 godina, učestvovali u srednjoškolskom sportu i prošli evaluaciju i primarni ACLR u ustanovi. Da bi bili uključeni, pacijenti su morali da imaju period praćenja od šest meseci ili više i da nisu imali drugu povredu istog tipa.

Ishodi su uključivali postoperativne komplikacije, ponovne operacije, vrijeme do povratka (definirano kao broj mjeseci nakon ACLR-a dok operacijski hirurg nije odobrio pacijentu da se vrati sportu) i vrijeme za ponovno povlačenje ili ponovnu povredu. Urađena je analiza kako bi se identifikovala veza između ponovnog pucanja i potencijalnih faktora rizika. Rezultati su uključivali:

Ukupno 431 adolescentni pacijent je bio uključen sa srednjim praćenjem od preko pet godina – 20,2% (87) je zadobilo sekundarnu povredu ACL, a 79,8% (344) nije.

Devet procenata (39) pacijenata sa sekundarnom povredom ACL doživjelo je “gubitak koljena” u smislu da se nikad nije povratila prvobitna funkcija, a 11,2% (48) imalo je kontralateralnu povredu ACL (povreda ACL na zdravom koljenu).

Stopa komplikacija bila je niska (n=22 6,1%), sa 11 pacijenata sa artrofibrozom (3%), jednom pacijentom (0,2%) s površinskom infekcijom rane koja je liječena antibioticima i jednim pacijentom (0,2%) s dubokom infekcijom koja je zahtijevala operativno ispiranje.

Pacijenti sa sekundarnom povredom ACL-a bili su stariji od onih koji nisu imali još jedno kidanje ACL-a (srednja starost na operaciji 16,2 ± 1,3 godine naspram 15,6 ± 1,5 godina, p=0,003).

Nakon prilagođavanja za sve varijable, mlađa dob na primarnom ACLR-u i vrijeme do povratka sportu bili su značajno povezani sa povećanom stopom sekundarne povrede ACL-a.

Devet mjeseci je minimum za koji smatramo sigurnim da se vratite sportu nakon operacije prednjih ukrštenih ligamenata koljena, jer vas brzi povratak sportu stavlja u veći rizik od ponovne povrede” – rekao je Džejsm Everet Vos, ortopedski hirurg i predsjednik ortopedije Univerzitetske bolnice i glavni doktor tima za Klivlend Brauns.

Postavi odgovor