Pogled na Budućnost Željezničara: Veličanstvena Grbavica

Dan nakon imenovanja Odbora za hitnost iz Željezničara je stigao javni poziv.

Javni poziv se odnosi na potragu za strateškim partnerom s kojim bi saradanja podrazumijevala dva zajajednička poduvhata. Jedan se odnosi na fudbalske operacije, a drugi na upravljanje nekretninama.

U dijelu saradanje koja se odnosi na fudbalske operacije se navodi raspolaganje budžetom od četiri miliona evra, a pod opcijom upravljanja nekretninama se spominje pravo građenja na površini od 50.000 kvadrata.

Naglašeno je kako će pregovore sa potencijalnim partnerom predvoditi članovi radne grupe i to Almir Gredić kao predsjednik, zadim Adi Bikić, zadužen za strategiju i pregovore, te Feđa Dupovac (pravni poslovi) i Semir Imamomović (arhitektura).

“Klub je posljednjih 103 godine djelovao kao neprofitna organizacija. Bogata istorija kluba, uspješni nastupi i strastvena navijačka kultura doprinijeli su njegovom statusu kao jednog od najpopularnijih klubova u Jugoistočnoj Evropi.

Predmet poziva je stvaranje nove korporativne strukture koja će omogućiti napredak kluba, profitabilnost svih operacija i iskorištavanje postojećih potencijala, uz pravnu zaštitu interesa obe strane.

Fudbalske operacije: Pravno lice koje će imati licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH s najvjernijom bazom navijača i trenutnim budžetom od otprilike 4 miliona evra, a koji se profesionalnim poslovanjem može višestruko uvećati.

Upravljanje nekretninama: Novo pravno lice s ekskluzivnim pravom građenja na nekretninama veličine gotovo 50.000 kvadratnih metara u urbanom dijelu grada, koji će sadržavati stadion, poslovnu zgradu, hotel i tržni centar s garažama.

Moguće je investirati samo u segment fudbalskih operacija ili u segment upravljanja nekretninama, ali će prednost imati investitori koji budu zainteresovani za ulaganje u oba segmenta istovremeno.
Javni poziv je otvoren za sva zainteresovana lica. To mogu biti domaća ili međunarodna fizička i pravna lica, koja mogu nastupati individualno ili u konzorciju.

Nakon detaljne analize, klub je izradio plan za razvoj poslovanja. Isti predstavlja polaznu tačku za pregovore. Svi zainteresovani su pozvani da se jave klubu sa svojim prijedlozima. Sva odstupanja od predloženog modela bit će razmatrana ukoliko se njima ostvaruju interesi Željezničara i strateškog partnera.

Željezničar će zadržati vlasništvo nad zemljištem, a nova kompanija za nekretnine će na osnovu ugovora o građenju, koji predstavlja posebnu nekretninu i upisuje se u zemljišne knjige, upravljati građevinama. Rok ugovora će prvenstveno ovisiti o zajedničkoj procjeni povrata investicije i fer zaradi strateškog partnera.

Procjena finansijskih stručnjaka je da strateški partner treba obezbijediti minimalno 20 miliona evra kapitala i kreditnu sposobnost od 70 miliona evra, kako bi se realizovala izgradnja sportsko-poslovnog centra sa 90.000 m2 korisne površine u centru grada i trening kampa na više od 30.000 m2 zemljišta izvan grada.

Strateški partner i FK Željezničar će proporcionalno njihovim udjelima, uživati pravo na ubiranje prihoda od poslovanja, koji će služiti za povrat investicije i daljnje investiranje u sportske operacije. Pri tome će strateški partner upravljati nekretninama i tako osigurati povrat investicije, te istovremeno stvarati prihode za sportske operacije, u kojima će takođe biti suvlasnik” – navodi se u javnom oglasu.

Ukoliko sve ovo bude uspješno realizovano, značajno bi moglo promijeniti stanje u klubu sa Grbavice.

Postavi odgovor